Ryssbergets Ik hälsar dig välkommen till första upplagan av BromöllaMilen

Start o Mål

Sparbankshallen, Bromölla

Starttider

Barn
Herrar, Damer
Herrar, Damer
Gå, lunka, löp

2,0km
10,0km
5,0km
5,0km

10:30
11:00
11:10
11:10

Nummerlappar

Varje deltagare bör, hämta sin nummerlapp senast 30 min före start i Sparbankshallen, Bromölla Alla deltagare skall bära sin nummerlapp framtill på bröstet.

Banmarkering

Funktionärer finns i korsningar och visar vägen för övrig märks banan märks med pilar, streck och band. Följ funktionärernas (röd/gula västar) anvisningar. Banan är märkt vid varje kilometer.

Vätska

Vatten och sportdryck (Umara) finns vid varvning/mål.

Brutet lopp

Anmäls till funktionär i målet.

Resultat

Anslås vid nummerlappsutdelningen och på hemsidan
www.ryssbergetsik.se

Priser

Pris till de bästa i varje klass Prisutdelning börjar 13.00

Sjukvård

Personal finns med bas vid/start/målområde

Servering

Fika och grillad korv med dryck

Övrigt

Tävlingsledare : Mats Lindblad - 0705-87 67 11

E-mail : info@ryssbergetsik.se

Genom anmälan godtar du att ditt namn och resultat
publiceras offentligt på 
start- och resultatlista. 

Du godtar även att filmer eller bilder som tas under

tävlingen kan komma att användas på vår hemsida samt i sociala medier.
 Ryssbergets IK kommer inte att vidarebefordra dina registrerade uppgifter till tredje part. Om du som deltagare inte godkänner detta ombeds du meddela oss på e-post: info@ryssbergetsik.se

 Tävlingen arrangeras enligt Svenska Friidrottsförbundets regler för långlopp.

Arrangören fritar sig från ansvar för uppkommen skada under loppet.

 Lycka till med loppet önskar RYSSBERGETS IK

VÅRA SPONSORER