Ordförande/vice kassör:
Mats Lindblad
070-587 67 11
mats.lindbladh”snabel-a”telia.com
Vice ordföranden:
Martin Sundgren
070-201 66 95
martin.sundgren”snabel-a”sylvamo.com
Kassör:
Kenth Svensson
070-832 34 76
kenth.svensson”snabel-a”live.se
Sekreterare:
Martin Bengtsson

martin92b”snabel-a”hotmail.com

Ledamot:
Elin Fredriksson
070-497 64 05
shatte”snabel-a”hotmail.com
Ledamot:
Vakant
Ledamot:
Vakant

VÅRA SPONSORER